top of page

השרותים שלנו

עוסק פטור ועוסק מורשה

עוסק פטור ועוסק מורשה הינם הגדרה לעצמאים אשר מנהלים את עסקיהם שלא תחת חברה בע"מ או ישות משפטית נפרדת אלא כאנשים שזהו עסקם.

האבחנה שבין עוסק פטור לעוסק מורשה הינה אבחנה מהיבט רשויות המס

עוסק פטור הוא:

 1. עצמאי שאינו גובה מע"מ מלקוחותיו (למעט מקרים מיוחדים)

 2. אינו רשאי לקזז מע"מ תשומות

 3. פטור מדיווחים חודשיים או דו חודשיים למע"ממחזור ההכנסות שלו (נכון ל 2020) הינו מתחת לסף של 100,491 ש"ח

 4. רישום עסק ברשויות המס הינו הקל והפשוט ביותר מבחינת כל התארגנות אחרת

 

הפטור נועד בעיקר להקל על בעלי עסקים קטנים אבל הם עדיין מחויבים בדוחות שנתיים ובתשלום כל המיסים הרלוונטים כחוק ובזמן

עוסק מורשה הוא:

 1. כל עסק עם מחזור מעל 100,491 ש"ח (נכון ל 2020)

 2. מחויב בדרישת מע"מ מלקוחותיו ובאותה מידה בקיזוז מע"מ תשומות

 3. ההכנסה של עוסק מורשה מחושבת בהכנסה אישית ולכן מס הכנסה ישולם עפ"י מדרגת המס האישי של אותה שנה.

 4. בניגוד לשכיר, עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות מותרות

 5. סעיף 13 לחוק קובע סדרה של בעלי מקצוע שחייבים להירשם כעוסק מורשה גם אם המחזור שלהם (נכון ל 2020) קטן מ 100,491 ש"ח ובהם בין היתר אדריכלים, עורכי דין, רופא שיניים ועוד

 

 

זהבי רואה חשבון מעצם התמקדותו בעסקים קטנים ובינוניים מלווה עצמאים, בין אם הם עוסק פטור או עוסק מורשה, בכל הנדרש: מהתייעצות לגבי אופן הקמת עסק ואיזה סוג עוסק נדרש, הדיווחים השוטפים הנדרשים, יצוג מול רשויות המס השונות, דיווחים שנתיים נדרשים, הכנת תשלומי המיסים ווידוא תקינותם ועוד. אלו השירותים שתקבל במשרד:

 • פתיחת תיקים ברשויות המס

 • הנהלת חשבונות באופן מלא ומסודר, חודשי

 • הכרה בכל ההוצאות המוכרות לצרכי מס

 • עדכוני מס והתחשבות בשינויים אלו בעת ביצוע הנהלת החשבונות והדוחות השנתיים

 • הגשת דוחות שנתיים לרשויות המס כנדרש

 • ייצוג מול רשויות המס אם נדרש

 • תכנוני מס וייעוץ מס 

 

אז אם אתה עצמאי שהנהלת החשבונות שלו מבולגנת, משוכנע שהוא משלם מיסים גבוהים מדי, מקבל יחס לא מספיק טוב מרואה החשבון שלך רק כי העסק שלך קטן מדי עבורו, קיבלת מכתבי עיקול או דרישות לתשלום לא ברורות מרשויות המס, צור איתנו קשר.

אנחנו מתהדרים בהיותנו משרד מקצועי, מהימן, בעל צוות מיומן, קשרים ברשויות המס ובעיקר ביתי. מקום שבו העסק שלך יכול לשגשג מכיוון שהוא מקבל את כל השירותים הנדרשים בהיבט החשבונאי והפיננסי

Image by Gabrielle Henderson
bottom of page