top of page

השרותים שלנו

חשבות שכר

כל חברה או גוף שיש בו עובד אחד נדרשת לחשבות שכר. זה עד כדי כך פשוט. אבל האם חשבות שכר היא עולם פשוט? התשובה לכך היא לא.

חשבות שכר היא מכלול הפעולות והתהליכים שצריך לבצע כדי לחשב נכון את שכרם של עובדים, התנאים הסוציאליים שלהם, עלויות המעביד, דיווח נכון לעובדים למעסיקים ולרשויות המס, עבודה צמודה עם הסוכנים הפנסיוניים, החזרי מס לשכירים שזכאים לכך, הפרשות מתאימות ועוד

כל זה חייב להתבצע תחת מסכת חוקי עבודה, מיסוי, הסכמים שונים (קיבוציים ואישיים) ועוד

ואם זה לא מספיק אז תחת לוח זמנים חודשי ולחוץ שכן בתחילת כל חודש העובדים שלך מצפים לקבל את שכרם בבנק בצורה מלאה, מדויקת ונאותה.

חוקי השכר, הפנסיה והמיסוי משתנים ללא הרף ועל המעביד לדעת לעמוד בכל העדכונים באופן שוטף ומהימן. אי עמידה בהם עשויה להביא לתשלום חסר או עודף לעובדים ומעבר לכך אי עמידה בתנאי החוק אשר עלולים להביא לכדי סנקציות, תביעות משפטיות ואף מעבר לכך

גם דיווחים שוטפים לביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות הגמל והפנסיה, קרנות ההשתלמות וסוכני הביטוח הוא חלק מהשירות וכמובן הגשת דוחות שנתיים לעובד (טופס 106) ולרשויות המס (טופס 126) הינם חלק מהשירות הניתן

זהבי רואה חשבון מתמחה בחשבות שכר על כל ענפי המשק ומגובה בסוללה של מקצוענים בתחום בין אם מתוך המשרד או מחוצה לו.

המשרד כאן על מנת לאפשר לך כמעסיק לדאוג לעובדים שלך באמצעות תשלום מלא, מעודכן, חוקי ובזמן. לקבל תשובות לשאלות או למצבים לא ברורים ולדעת שאתה והעובדים שלך בעסק עסוקים במתן שירות טוב ומקצועי ללקוח כשכל נושא השכר מטופל בידיים מקצועיות ומהימנות

Flexible Payment Planning
bottom of page